Hướng Dẫn Hội Thảo

Thông báo lịch nghỉ tết âm lịch 2021

Thông báo lịch nghỉ tết âm lịch 2021

  • 18/1/21
  • Tin Tức

Công ty TNHH MAT Việt Nam xin thông báo lịch nghỉ tết âm lịch 2021 từ ngày 10/02/2021 (Thứ Tư) đến ngày 17/02/2021 (Thứ Tư).
Rất mong quý khách thông cảm cho sự bất tiện này.