Sản Phẩm & Giải Pháp

Giúp khách hàng đạt được thành công trong lĩnh vực CNTT với những sản phẩm và công nghệ mới nhất hiện nay

MAT cung cấp những sản phẩm CNTT mới nhất và hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các doanh nghiệp. Đồng thời, xây dựng một môi trường CNTT tối ưu nhất.

Sản Phẩm & Giải Pháp

  • Máy Chủ
  • Máy tính
  • Hệ thống
  • Cơ sở dữ liệu
  • Bảo mật

KANTO BUSSAN VIET NAM cung cấp các dịch vụ tích hợp hệ thống và tư vấn bao gồm: Dịch vụ cơ sở hạ tầng CNTT, thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, bảo mật hệ thống, dịch vụ mạng, lưu trữ, máy chủ v.v...

Ngày nay CAD/CAM là một công cụ không thể thiếu và phục vụ cho mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực. Chúng tôi không chỉ tư vấn cho khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu mà còn hỗ trợ khách hàng trong việc cài đặt và đào tạo khi đưa vào sử dụng.

Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc bảo mật hệ thống và những tác hại của nó gây ra cho doanh nghiệp vì vậy chúng tôi luôn mong muốn cùng với khách hàng xây dựng nền tảng bảo mật vững chắc cho hệ thống CNTT, đảm bảo quy trình kinh doanh hoạt động hiệu quả cao nhất.

Chúng tôi luôn cung cấp cho khách hàng các giải pháp, ứng dụng mới nhất, tiên tiến nhất đáp ứng đa dạng nhu cầu của các doanh nghiệp như giải pháp về quản lý sản xuất, quản lý nhân sự, quản lý tài chính kế toán v.v…

Sản Phẩm & Giải Pháp

Tin Tức