Sản Phẩm & Giải Pháp

3DTascal (C'set)

Phần mềm xem 3DCAD dành cho ngành chế tạo.

Phần mềm 3DTascal là phần mềm 3D Viewer mạnh mẽ, hỗ trợ nhiều định dạng file của các hệ CAD khác nhau. Ngoài khả năng Xem, 3DTascal còn đem đến khả năng Đo Đạc, Phân Tích và Bản Vẽ. Các phiên bản khác nhau của phần mềm được thiết kế phù hợp với những đối tượng khách hàng cụ thể với các mức chi phí khá nhau.

3DTascal

4 Phiên bản được đề xuất

Bạn có thể chọn phiên bản phù hợp nhất với mình.

3DTascal

Bảng so sánh

3DTascal

Sản Phẩm & Giải Pháp

Tin Tức