Sản Phẩm & Giải Pháp

Garoon

1. Đặc trưng của phần mềm làm việc nhóm (groupware) của cybozu

Những việc có thể thực hiện được bằng groupware của Cybozu

Có thể điều chỉnh thông tin trực tiếp trên groupware nên việc trao đổi thông tin sẽ dễ dàng, thuận lợi.

garoon

Việc lưu trữ thông tin và file dữ liệu trên groupware cho phép truyền đạt lại những kiến thức, bí quyết, kỹ năng giữa các thế hệ nhân viên như một tài sản của công ty.

garoon

Nâng cao hiệu quả chia sẻ thông tin

Vì toàn bộ thông tin được tích lũy trong ứng dụng của Garoon, nên có khả năng nâng cao hiệu quả của việc chia sẻ thông tin.
Theo kết quả điều tra người dùng, Garoon cũng được đánh giá là “giúp cải thiện hoạt động chia sẻ thông tin".

garoon

2. Đặc trưng của Garoon

Garoon là gì?

Groupware dành cho những tổ chức có quy mô vừa và lớn

  • Chức năng cổng thông tin để sắp xếp và hiển thị tập trung nhiều thông tin khác nhau trong nội bộ công ty.
  • Chức năng thiết lập và quản lý quyền truy cập một cách chi tiết.
  • Khả năng mở rộng liên kết với các hệ thống khác nhờ hỗ trợ đa ngôn ngữ và API, v.v.

garoon

Đặc trưng của Garoon

garoon

garoon

garoon

garoon

garoon

Sản Phẩm & Giải Pháp

Tin Tức