Sản Phẩm & Giải Pháp

Tư vấn giải pháp & tích hợp hệ thống

Giải pháp phần cứng & phần mềm

Giải pháp phần cứng & phần mềm

Với đội ngũ kỹ sư có trính độ kỹ thuật cao MATV đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng về các giải pháp phần cứng & phần mềm.

Dịch vụ xây dựng cơ sở hạ tầng

Dịch vụ xây dựng cơ sở hạ tầng

Trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ xây dựng cơ sở hạ tầng: MATV cung cấp dịch vụ trọn gói từ thiết kế xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, hệ thống mạng đến đề xuất, xây dựng hệ thống phòng chống, phục hồi dữ liệu sau thảm họa.
MATV lựa chọn và đưa ra giải pháp tối ưu để đáp ứng nhu cầu cao của khách hàng trong nhiều lĩnh vực.

MATV cung cấp các dịch vụ đa dạng như:
Xây dựng mô hình ảo hóa (VMware, Hyper-V) / Hệ thống Oracle (RAC, đối ứng thiên tai, back up) / UNIX server (AIX, HP-UX) / Linux server / Windows server / Network / Internet / Bảo mật / Back up / Redundancy/ Storage.

Dịch vụ hỗ trợ và bảo trì

Dịch vụ hỗ trợ và bảo trì

MATV cho rằng hoạt động sản xuất của một doanh nghiệp có đạt được hiệu quả cao hay không phụ thuộc rất nhiều vào môi trường IT.
Vì vậy, chúng tôi cung cấp dịch vụ đa dạng để đảm bảo môi trường IT của khách hàng luôn hoạt động một cách ổn định nhất.

Quản lý thiết bị mạng

giải pháp cho đồng bộ hóa thời gian và quản lý thiết bị mạng tập trung

Nếu bạn sử dụng SmartCS để tạo mạng lưới giám sát, bạn có thể truy cập một cách đáng tin cậy vào cổng điều khiển của thiết bị giám sát được kết nối với SmartCS, ngay cả khi một số sự cố hoạt động mạng tồn tại.
SmartCS có thể giúp bạn giảm đáng kể chi phí bảo trì.

Đồng bộ hóa thời gian

Time Server

Cung cấp thời gian tiêu chuẩn đáng tin cậy và chính xác cho bất kỳ loại máy trạm nào trong mạng lưới và giải quyết tất cả các vấn đề đồng bộ hóa thời gian có thể xảy ra trong hoạt động của những hệ thống kinh doanh khác nhau như các định chế tài chính, cơ sở y tế, cục phát thanh truyền hình và trung tâm dữ liệu,…

Sản Phẩm & Giải Pháp

Tin Tức