Sản Phẩm & Giải Pháp

Đồng bộ hóa thời gian Time Server


Cung cấp thời gian tiêu chuẩn đáng tin cậy và chính xác cho bất kỳ loại máy trạm nào trong mạng lưới và giải quyết tất cả các vấn đề đồng bộ hóa thời gian có thể xảy ra trong hoạt động của những hệ thống kinh doanh khác nhau như các định chế tài chính, cơ sở y tế, cục phát thanh truyền hình và trung tâm dữ liệu, ...Các dòng sản phẩm

TS-2550

TS-2210

Model tầm trung với tinh thể có độ chính xác cao được tích hợp sẵn.

time_server

Model tiêu chuẩn với hiệu suất chi phí tối ưu.


time_server

time_server

Sản Phẩm & Giải Pháp

Tin Tức