Hướng Dẫn Hội Thảo

Thông báo nghỉ lễ công ty TNHH MAT Việt Nam

Thông báo nghỉ lễ công ty TNHH MAT Việt Nam

  • 12/8/20
  • Tin Tức

Công ty TNHH MAT Việt Nam xin thông báo tới toàn thể quý khách hàng lịch nghỉ làm kỷ niệm ngày thành lập công ty và nghỉ lễ Quốc Khánh. Cụ thể:

- Ngày 24/08/2020 (Thứ Hai): Nghỉ lễ kỷ niệm thành lập công ty
- Ngày 2/9/2020 (Thứ Tư) đến ngày 4/9/2020 (Thứ Sáu): Nghỉ lễ Quốc Khánh Việt Nam

Công ty xin thông báo tới quý khách hàng để chủ động sắp xếp công việc. Xin trân trọng cảm ơn.