Sản Phẩm & Giải Pháp

CADdoctor

Công cụ kiểm tra và sửa chữa dữ liệu CAD 3D.

caddoctor

Phần mềm CADdoctor

  • CADdoctor là phần mềm ứng dụng cho việc chuyển đổi dữ liệu 3D, PDQ (quản lý chất lượng dữ liệu) xác nhận, sửa chữa, và chuyển đổi.
  • CADdoctor hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu với độ chính xác và độ tin cậy trong nhiều phần mềm CAD, cũng như xác nhận PDQ(quản lý chất lượng dữ liệu) nghiêm ngặt. Nó cũng cung cấp chức năng hướng dẫn hoặc sửa chữa hình học một cách tự động.
  • CADdoctor có chức năng khác nhau cung cấp các chức năng quy trình cụ thể để ‘đơn giản hoá hình học', 'xác nhận hình học', 'Xử lý đa giác', 'kỹ thuật tạo mẫu ngược' và 'Kiểm tra chất lượng cho ngành sản xuất khuôn nhựa.

caddoctor

Hệ thống được tích hợp

  • Công nghệ trao đổi dữ liệu Elysium có thể hợp nhất, tỷ lệ, và tích hợp để tạo thành một hoàn chỉnh, trao đổi dữ liệu mạnh mẽ và hệ thống quản lý chuyển đổi cho các tổ chức thiết kế phức tạp, sản xuất và chuỗi cung ứng. Sức mạnh của Elysium là chìa khóa của nhân tố chính quá trình trao đổi dữ liệu. Nhân tố chính quá trình trao đổi dữ liệu của Elysium là cung cấp nền tảng cho một cơ sở dữ liệu an toàn, tinh vi, và thông minh, phục vụ như là trung tâm của một chuẩn dựa trên việc chuyển đổi dữ liệu thiết kế. Elysium Trao đổi dữ liệu hạt nhân đảm bảo rằng các sản phẩm liên quan đến CAD, CAE, CAM, và hệ thống PLM-có đáng tin cậy, dữ liệu thiết kế chất lượng tốt.

caddoctor

Sản Phẩm & Giải Pháp

Tin Tức