Sản Phẩm & Giải Pháp

EVOLIO

EVOLIO là công cụ tạo ứng dụng trên nền ứng dụng Excel.

EVOLIO có thể tạo ứng dụng Excel có kết nối đến cơ sở dữ liệu một cách nhanh chóng.

EVOLIO

Các vấn đề của Excel trong vận hành và kinh doanh.

Task of Excel Operation and Business Applications

EVOLIO có thể làm được những gì?

1. Tạo ứng dụng Excel
EVOLIO có thể tạo ứng dụng Excel có kết nối đến cơ sở dữ liệu một cách nhanh chóng
2. Dữ liệu có thể được vận hành
Bởi vì EVOLIO có chức năng tham chiếu, cập nhật đến dữ liệu trong cơ sở dữ liệu, nó thể xây dựng hệ thống áp dụng được trong kinh doanh.
3. Chức năng báo cáo
EVOLIO có thể xuất dữ liệu trong cơ sở dữ liệu dưới dạng danh sách, phiếu, báo cáo, ... theo bố cục mà người dùng định sẵn.
4. Chức năng liên kết ứng dụng
EVOLIO có thể thực thi các Store Procedure trên cơ sở dữ liệu và các chương trình thực thi trên Windows server.
5. Quản lý người dùng / phân quyền
EVOLIO có thể đảm bảo an toàn dữ liệu bởi việc quản lý người dùng và phân quyền.

Các ưu điểm khi sử dụng EVOLIO

1. Dễ dàng sử dụng với Excel
Việc vận hành dễ dàng do sử dụng với Excel.
2. Hiểu biết về lập trình là không cần thiết
Ngay cả khi bạn không có hiểu biết về kỹ thuật lập trình, bạn vẫn có thể tạo ứng dụng chỉ với việc thiết kế định dạng màn hình, báo cáo trên Excel.
3. Chi phí phát triển được giảm bớt
EVOLIO có thể giảm chi phó phát triển bởi việc thiết kế chỉ thực hiển trên
màn hình, báo cáo và không cần phải viết chương trình.
4. Dễ dàng thích ứng khi thay đổi
EVOLIO có thể tạo ứng dụng nhanh chóng và dễ dàng.
Nếu có nhiều thay đổi, bạn có thể thay đổi ngay lập tức.
5. Bạn có thể truy cập từ mọi nơi
Với Internet/Intranet, bạn có thể truy cập từ mọi nơi.

Cấu hình hệ thống EVOLIO

EVOLIO System configuration

Các kiểu ứng dụng của EVOLIO

Ứng dụng Excel sử dụng EVOLIO…

  1. Ứng dụng trích xuất dữ liệu, duy trì dữ liệu (Nhập/Sửa/Xóa) và tìm kiếm dữ liệu.
  2. Phân tích dữ liệu sử dụng biểu đồ, Pivot table, ... của Excel.
  3. Dạng báo cáo theo danh sách, phiếu, báo cáo, ....

Do EVOLIO có thể tạo đa dạng ứng dụng Excel dễ dàng, nên nó có thể đáp ứng được cho nhiều mô hình kiểu ứng dụng khác nhau.

EVOLIO Type of Excel Application

Các yêu cầu về hệ thống (Tiêu chuẩn)

System requirements (Standard)

*1…Runtime Only: Không thể thiết kế ứng dụng trên Excel và có thể thực thi ứng dụng Excel.
*2…EVOLIO hỗ trợ các phiên bản có thể làm việc với IIS. Nhưng giới hạn về số lượng người dùng truy cập trong IIS.

Sản Phẩm & Giải Pháp

Tin Tức