Sản Phẩm & Giải Pháp

Dịch vụ xây dựng cơ sở hạ tầng

MATV lựa chọn và đưa ra giải pháp tối ưu để đáp ứng nhu cầu cao của khách hàng trong nhiều lĩnh vực.

インフラ構築サービス

Các thành tựu về dịch vụ xây dựng cơ sở hạ tầng trên nhiều lĩnh vực

Xây dựng máy chủ

MATV có thể thiết kế và xây dựng môi trường cho máy chủ tương thích với các hệ điều hành Windows、Unix、Linux tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng.
MATV cung cấp dịch vụ đa dạng: cài đặt Network OS construction, các ứng dụng, xây dựng môi trường domain, kitting, tư vấn lắp đặt, thiết lập bảo mật.

Tư vấn xây dựng hệ thống Oracle

Hệ thống cơ sở dữ liệu đã trở thành yếu tố quan trọng không thể thiếu trong nền tảng cơ sở hạ tầng IT.
MATV cung cấp các dịch vụ về tư vấn thiết kế, lắp đặt đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Lắp đặt hệ thống mạng

MATV cung cấp các dịch vụ trọn gói chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của khách hàng liên quan đến hệ thống thiết bị mạng nhằm hỗ trợ, phục vụ cho hoạt động kinh doanh của khách hàng.
MATV đảm nhận việc xây dựng cũng như thay đổi hệ thống mạng từ quy mô nhỏ trong các phòng ban đến quy mô toàn công ty.

Sản Phẩm & Giải Pháp

Tin Tức