Sản Phẩm & Giải Pháp

Dịch vụ hỗ trợ và bảo trì

Hệ thống hỗ trợ khách hang của MAT

MSS:MAT System Support

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng của MAT bao gồm hỗ trợ cả phần cứng và phần mềm, tùy theo nhu cầu khách hàng và tình hình thực tế chúng tôi có thể cử kỹ sư đến hỗ trợ khách hàng ngay ngày làm việc tiếp theo.
Ngay cả khi khách hàng không có đội ngũ chuyên viên IT thì kỹ sư của chúng tôi cũng có thể hỗ trợ khách hàng duy trì môi trường IT luôn ở trạng thái ổn định. Dịch vụ này được thực hiện cả dưới hình thức kỹ sư của chúng tôi sẽ kết nối điện thoại trực tiếp để tư vấn hỗ trợ cho khách hàng.

MAS:MAT Application Support

MAS:MAT Application Support

MAS là dịch vụ hỗ trợ khi khách hàng sử dụng ứng dụng do MATV cung cấp nhằm đảm bảo ứng dụng có thể hoạt động tốt nhất
Không chỉ giải đáp thắc mắc của khách hàng qua điện thoại, khi ứng dụng gặp sự cố, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ giải quyết vấn dề phát sinh một cách nhanh nhất giúp cho hoạt động kinh doanh, sản xuất được thông suốt không bị gián đoạn.

Sản Phẩm & Giải Pháp

Tin Tức