Sản Phẩm & Giải Pháp

Teamcenter

Teamcenter® kết nối con người với những kiến thức sản xuất và các sản phẩm thiết yếu sự thực hiện sự đổi mới với năng suất cao để đáp ứng được hiệu quả vòng đời sản phẩm theo định hướng toàn cầu. Giải pháp quản lý vòng đời sản phẩm kỹ thuật số Teamcenter xây dựng trên một nền tảng PLM mở đã được minh chứng có hiệu quả cao trên thị trường.

Teamcenter là một hệ thống PLM đã được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Được Siemens PLM Software hỗ trợ thành một hệ thống mạng đổi mới toàn cầu. Các xí nghiệp có thể tự quyết định, định hướng tập trung thông tin ở mọi giai đoạn trong vòng đời của sản phẩm.

img_teamcenter_01

Thực hiện các sáng kiến kinh doanh quan trọng

Bằng các giải pháp của Teamcenter, chúng ta có thể giải quyết được các vấn đề kinh doanh nổi cộm trong công ty và đạt được các mục tiêu kinh doanh chính sau đây.

  1. Nâng cao những thành quả trong việc đổi mới sản phẩm
  2. Rút ngắn thời gian của sản phẩm từ lúc bắt đầu nghiên cứu cho tới khi xuất ra thị trường
  3. Tuân thủ các yêu cầu kinh doanh, pháp luật và các quy định
  4. Tối ưu hóa việc phân bổ các nguồn lực quản lý
  5. Thúc đẩy hợp tác toàn cầu

Teamcenter cung cấp các giải pháp tốt nhất cho các quá trình cơ bản.
Dưới đây là những gì mà Teamcenter có thể làm dược:

  • Thực thi nhanh chóng các giải pháp PLM
  • Phục hồi nhanh chóng lại các vòng đời sản phẩm PLM
  • Giảm thiểu chi phí, số lượng thông tin dữ liệu

Sản phẩm và dịch vụ liên quan

Sản Phẩm & Giải Pháp

Tin Tức